Środki trwałe i ich likwidacja

Likwidacja środków trwałych przebiega zawsze dwuetapowo – w księgach organizacji non-profit oraz w sposób fizyczny. Czym jednak w ogóle są środki trwałe i czym charakteryzuje się każdy etap...

Wspólnota Mieszaniowa - koszty i przychody

Przychody Wspólnoty mieszaniowej pochodzą w głównej mierze z zaliczkowych opłat miesięcznych na koszty utrzymania nieruchomości, opłacanych przez lokatorów i członków owej Wspólnoty. Na jakich...

Zmniejszenie wartości nieużywanego środka trwałego

Jeśli jakiś środek trwały z różnych względów nie jest przez daną organizację używany, można zastanowić się nad jego liwidacją. Warto bowiem przemyśleć, czy nieużywanie takiego środka...

Ubezpieczenie OC dla rolników

Wypadki mogą się zdarzyć różnym ludziom w różnych miejscach - szczególnie wówczas, gdy posługujemy się ciężkim sprzętem. Jedynie brak działania nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Z pewnością...