Faktura VAT RR a odliczenie podatku VAT

Wielu przedsiębiorców nabywa różnego rodzaju towary od rolników ryczałtowych. Na pewno niejednemu z nich zdarzyło się opłacić fakturę VAT już po terminie.

Teoretycznie nie jest to zbyt duży problem jest prowadzi się z takim rolnikiem stałą współpracę i posiada przyzwolenie na takie niewielkie opóźnienia. Warto jednak zastanowić się, czy w takim wypadku przysługuje nam prawo do odliczenia podatku VAT. Opłacenie takich należności już po terminie wcale nie likwiduje prawa do podwyższenia podatku naliczanego o zwrot ryczałtowy wynikającego z faktury VAT RR. W zależności od konkretnego organu podatkowego, możemy jednak spotkać się tutaj z zupełnie innym stanowiskiem. Niektóre z nich uznają, że jeśli podatnik nie uregulował w terminie należności z faktury VAT RR, to traci on prawo do odliczenia ryczałtowego zwrotu VAT. W opinii organów podatkowych prawo do podwyższonego podatku naliczonego o zwrot ryczałtu nie przysługuje nam w takiej sytuacji. W 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał pismo w którym możemy przeczytać, że wnioskodawcy przysługuje prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zawartego w fakturach VAT RR oraz do odliczenia podatku naliczonego z faktur w rozliczeniu miesięcznym obejmującym daną transakcję jeżeli na umowie z rolnikiem ryczałtowym który dostarcza produkty rolne widnieje dłuższy niż 14 dniowy termin spłaty należności za nabyty towar. Umowa przedłużająca ów termin musi być zawarta w dniu, w którym upływa termin płatności faktury lub też przed upływem ustawowego terminu 14 dni.

Należy jednak przestrzegać tego termin, bowiem jeśli umowa zostanie zawarta już po jego upływie, to wnioskodawca automatycznie traci prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wypłaconego rolnikowi, jaki wynika z faktury będącej udokumentowaniem całej transakcji. Równocześnie jednak niektóre sądy podatkowe mają na ten temat zupełnie odmienną opinię i uważają, że nawet po przekroczeniu 14 dni wnioskodawca nie traci tego prawa.