Jak budowane są drogi asfaltowe

Przygotowanie terenu Budowa drogi asfaltowej rozpoczyna się od przygotowania terenu. Prace te obejmują wykonanie wyrównania powierzchni, usunięcie nierówności i zagłębień oraz wyeliminowanie skarp i innych elementów, które mogłyby utrudnić prawidłowe ułożenie warstwy asfaltowej. W tym celu stosuje się różnego rodzaju maszyny budowlane, takie jak koparki, ładowarki czy walce. Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy. Jej grubość […]

Najwyższej jakości ekstensometry

Aby dokonać najdokładniejszych pomiarów odkształceń liniowych materiałów, należy postawić na specjalistyczny ekstensometr. Już teraz warto sprawdzić ofertę. Czym jest ekstensometr? – zastosowanie Ekstensometry to specjalne urządzenia, które służą do pomiaru odkształceń liniowych materiałów, a także do pomiaru ograniczonej deformacji czy też pełnej deformacji. Warto zaznaczyć, że próbka poddawana badaniom przez ekstensometr, ulega zniszczeniu lub trwałemu […]

Zalewy drogowe – czym są i jakie pełnią funkcje

Nawet najlepiej wykonane nawierzchnie, z dobrych mas bitumicznych, z czasem ulegają uszkodzeniom. Ogromne obciążenia, jakim poddawana jest nawierzchnia, a także oddziaływanie szeregu czynników atmosferycznych, powoduje pęknięcia. W takich sytuacjach niezbędne okazują się masy zalewowe. Czym są zalewy drogowe? Z czego powstają i jakie jest ich konkretne przeznaczenie? Wyjaśniamy! Czym są masy zalewowe? Aby wyjaśnić, czym […]